Angst voor de bevalling? 
Doe een zwangerschapscursus!  

10.11.2021 - Joska Franssen

Zwanger worden is al spannend zat, maar hoe bereid je je voor het moment suprême, de bevalling? Beter nog: op een fijne bevalling, waar je met een positief gevoel op terugkijkt? Goede voorbereiding kan je angst om te bevallen verminderen. 

Je ziet en hoort soms vreselijke beelden en verhalen over bevallen. Traumatische bevallingen van barende vrouwen die veel pijn hebben. Die afschuwelijke bevallingsverhalen hoor en zie jij als zwangere en kunnen makkelijk leiden tot angst voor de bevalling. De ruggenprik wordt dan gezien als de oplossing. Veel vrouwen kiezen – uit angst – al bij voorbaat voor een ziekenhuisbevalling of een ruggenprik. Het kan echter ook anders. 

De Nederlandse bevalcultuur

Ons land heeft een unieke bevalcultuur waar we trots op zijn. Maar de cultuur van het thuis bevallen, onderdeel van ons immateriële erfgoed, neemt af. Het lijkt alsof we er genoegen mee nemen dat de natuurlijke thuisbevalling plaatsmaakt voor de klinische bevalling, die zich kenmerkt door interventie op interventie om een baby op de wereld te zetten. Terwijl de vrouw al eeuwen bevalt en het vrouwelijk lichaam precies weet wat het moet doen tijdens een bevalling. 

Cijfers over bevallen 

Laten we eens naar cijfers kijken. In 2019 zijn in Nederland 161.720 kinderen geboren, waarvan 12,7% thuisbevallingen, 14,6% poliklinische bevallingen en dus in de 1 lijn totaal 27,3 %. In de 2e lijn zijn er 72,7% ziekenhuisbevallingen. 

  • De percentages tellen niet op tot 100% omdat gegevens over lijn en plaats van bevallen soms ontbreken. Zie website//www.staatvenz.nl/kerncijfers/bevallingen

En laten we nu eens kijken naar de wijze van bevallen in 2018.Het grootste deel van de bevallingen (73,7%) verliep spontaan. Met spontaan bedoelen we: zonder vacuümpomp/verlostang of keizersnede. Bij 6,9% van alle bevallingen was sprake van een kunstverlossing (met bijvoorbeeld een vacuümpomp of verlostang) en bij 14,9% van een keizersnede. 

Elk jaar minder thuisbevallingen

Het percentage keizersneden is de laatste jaren redelijk constant. In veel Europese landen bevalt 25% van de vrouwen met een keizersnede, in Nederland is dat percentage maar 16%. Toch bevallen ook in ons land steeds minder vrouwen op natuurlijke wijze. Er zijn elk jaar minder thuisbevallingen. Het jaar 2020 was een trendbreuk: door de coronamaatregelen en -gevaren bevielen vrouwen liever in de eigen omgeving. Of deze trend gaat doorzetten, weten w